actum games

“Kumar ve Bahis Yasağına İnançlı Bir Bakış: Dualar ve Ayetlerle Kumarh

Giriş

Bahis, birçok insan için bir eğlence veya kazanç yoludur. Ancak, İslam dininde kumar ve bahis gibi şans oyunları haram kabul edilir. Çünkü bu tür oyunlar, kişinin mal varlığını riske atarak kar elde etme amacını taşır ve dolayısıyla haksız kazanca girer.

Îsra Suresi’nde (17:32) Allah şöyle buyurur: “Sakın malı yetimlere, yalnız kendi çocukları arasında bölüştürüp yemeyin. Malı, kendi malınız gibi bağdaştırmayın. Çünkü bu, büyük bir günah ve kötü bir işte bulunmak demektir.” Bu âyet, bir kişinin başkasının malını alarak haksız kazanç sağlamasını engeller ve kumar gibi şans oyunlarını yasaklar.

“Kings Casino: En İyi Kumarhane Deneyimi için Adres”

Bahis Engelleyen Âyetler

1. Maide Suresi (5:90):

“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”

“Kıbrıs Casino Otelleri: Kumarhane Tutkunlarına Unutulmaz Deneyimler S

Bu âyette, içki ve kumar gibi şans oyunları açıkça şeytan işi olarak nitelendirilir ve Müslümanların bunlardan uzak durmasını emreder. Bu nedenle, bahis oynamak İslam dini tarafından yasaklanmıştır.

2. Bakara Suresi (2:219):

“Sana (resülüm) içki ve kumar hakkında sorarlar. De ki: “İkisinde de büyük bir kötülük ve insanlar için bazı faydalar vardır. Ama onların kötülüğü, faydalarından daha büyüktür.” Yine sana sorarlar: “Allah’a ne harcayalım?” De ki: “Artanı (keyfe göre) harcayın.” Allah size âyetlerini böyle açıklar ki düşünesiniz.”

Bu âyette, içki ve kumarın insanlar için hem zararlı hem de bazı faydaları olabileceği belirtilir. Ancak, bu faydaların zarardan daha küçük olduğu vurgulanır. Dolayısıyla, kumar oynamak yerine artan parayı hayır işlerinde harcamak tavsiye edilir.

Bahis Engelleyen Dualar

İslam dininde bahis oynamaktan kaçınmak için yapılan dualar, kişinin bu kötü alışkanlıktan kurtulmasına ve Allah’ın yardımını istemesine odaklanır. Bazı bahis engelleyen dualar şunlardır:

1. Rabbenâ Ātinâ Fid-Dünyâ Haseneten Ve Fil-Âhıreti Haseneten Ve Kınâ Âzâben-Nâr:

Bu dua, “Ey Rabbimiz! Dünya hayatında bize iyilik ver ve ahirette bize iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru.” anlamına gelir. Bu dua, bahis gibi haram eylemlerden uzak durmak ve Allah’ın korumasını talep etmek için kullanılabilir.

2. Yâ Muğni, Yâ Rahman, Yâ Rabb’e Min Keyri Nefsî Ve Keyri Şeyhânî:

Bu dua, “Ey zenginleştiren, ey merhametli, ey Rab! Sende nefsimden ve şeytanın kötülüklerinden korunmamı talep ediyorum.” anlamına gelir. Bahis oynamaktan uzak durmak ve içinde bulunulan zararlı alışkanlıklardan kurtulmak için bu dua edilebilir.

Sonuç

Kumar ve bahis gibi şans oyunları, İslam dininde haram kabul edilen eylemlerdir. Müslümanlar, çeşitli âyetlerde ve dualarda bahis oynamaktan kaçınmaları konusunda uyarılmaktadır. Bahis oynamak yerine artan parayı hayır işlerinde kullanmak ve Allah’ın yardımını talep etmek, bu kötü alışkanlıktan kurtulmak için önemli adımlardır.